Menu Krye Të Fundit | Shqipëria |

Emisioni KOHA PËR T’U ZGJUAR

Lajme
Grupet
Rezultatet
Kalendari
RUSI 2018
6 - 1

Angli - Panama

RUSI 2018
2 - 2

Japoni - Senegal

RUSI 2018
0 - 3

Poloni - Kolumbi


Koha për t’u zgjuar
Koha per t’u Zgjuar rikthehet ne formatin e saj me te dashur… pervec titujve te gazetave, nga ora 7:30 rikthehet edhe komunikimi permes telefonit me opinionin publik…shqetesimet, komentet apo opinionet tuaja ndajini me ne cdo dite….
Koha per t’u Zgjuar, aty ku zeri juaj DEGJOHET!…
Ju mirepresim