Menu Krye Të Fundit | Shqipëria |

Retorikat nacionaliste në Ballkan po shihen me shqetësim në Bashkimin Evropian. Për shkak të populizmit në rritje, Presidenti i Këshillit të BE-së Donald Tusk, rreth konflikteve dhe urrejtjes dhe kërkon më tepër respekt dhe tolerancë për të shmangur tensionet mes vendeve. DW: Pak ditë më parë keni vizituar vendet...