Menu Krye Të Fundit | Shqipëria |

SPANJE-Ashtu sikurse pritej qeveria qendrore spanjolle e vuri nё jetё kёrcёnimin duke vёnё nё veprin nenin 155 tё kushtetutёs, pёrmes tё cilit autonomia e Katalonjёs ose mund tё kufizohet dukshёm ose mund tё shfuqizohet tёrёsisht. Gjendja ёshtё pёrshkallёzuar nё atё masё, sa kryeministri duhej tё vepronte. Ai ishte i...