Menu Krye Të Fundit | Shqipëria |

Komisioni Europian, në raportin e vitit 2018 për Shqipërinë, që shoqëron komunikimin për politikën e zgjerimit të Bashkimit Europian i ka kushtuar një hapësirë të rëndësishme kapitujve për zhvillimin ekonomik dhe konkurrueshmërinë e vendit. Raporti thekson se Shqipëria ka bërë disa përparime dhe është e përgatitur mesatarisht në zhvillimin...