Menu Krye Të Fundit | Shqipëria |

Përveç shërbimeve të shumta për aplikime online si regjistrime, deklarime të ndryshme, apo edhe vërtetime, portali e-Albania ofron për biznesin edhe një shërbim elektronik të posaçëm për gjurmimin e çështjeve të prokurimit publik. “Gjurmimi i çështjeve të prokurimit publik” është shërbimi që mundëson gjurmimin e pjesëmarrjes në tendera në...

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.