Në përfundim të seancës së zhvilluar këtë të enjte, Kuvendi ka miratuar ndryshimet në 3 projektligje.

Bëhet fjalë për projektligjin për ‘Taksat Kombëtare’, që mori 72 vota pro dhe 13 kundër.

Për Policinë e Burgjeve mori 74 vota pro, 5 abstenim dhe asnjë kundër.

Sa i përket projektligjit për financat e vetëqeverisjes vendore; mori 73 pro, 7 abstenim, 0 kundër.

Rendi i ditës:

Mbledhjen e Kuvendit ne seancen plenare te dates 8.6.2023, ora I 0:00.
Rendi i dites i seances plenare eshte si me poshte:
Miratimi i procesverbalit te seances plenare te dates 5.6.2023.
Njoftime.
lnterpelance urgjente me Ministren e Arsimi dhe Sportit Znj . Evis Kushi kerkuar nga nje grup deputetesh .
Raporti i veprimtarise vjetore te Agjensise se Sigurimit te Depozitave per vitin 2022.
Raporti i veprimtarise vjetore te Komisionerit per te Drejten e Informimit dhe Mbrojtjen e te Dhenave Personale gjate vitit 2022
Raporti i veprimtarise vjetore te Institutit te Studimeve per Krimet dhe Pasojat e Komunizmit ne Shqiperi gjate vitit 2022
Raporti i veprimtarise vjetore te Komisionierit per Mbrojtjen nga Diskriminimi gjate vitit 2022
Projektligj “Per disa ndryshime ne ligjin nr.9975, date 28.7.2008, “Per taksat kombetare”, te ndryshuar.
Per disa shtesa dhe ndryshime ne ligjin nr.80/2020, “Per Policine e Burgjeve” .
Projektligj “Per disa shtesa dhe ndryshime ne ligj in nr. 68/2017 “Per financat e veteqeverisjes vendore”
Projekt- vendim ” Per miratimin e disa shtesave dhe ndryshimeve ne vendimin e Kuvendit nr 43/2017, “Per miratimin e struktures dhe organikes se Autoritetit te Konkurences”
Per nje ndryshim ne vendi min nr. 67/2021 ” Per caktimin e kryesive te Komisioneve te Perhershme te Kuvendit” .
Per nje ndryshim ne vendimin nr. 69/2021 ” Per caktimin e anetaresise se Komisioneve te Perhershme te Kuvendit” i ndryshuar.
Per nje ndryshim ne vendimin nr. 69/2021 ” Per caktimin e anetaresise se Komisioneve te Perhershme te Kuvendit” i ndryshuar.
Diskutime per <;eshtje jashte rend it te dites.
III. Ngarkohen Sherbimet e Kuvendit per publikimin e rendit te dites te seances plenare, njoftimin e anetareve te Kuvendit me ane te mjeteve te komunikimit elektronik si dhe pergatitjen e dokumentacionit parlamentar qe do te shqyrtohet.

Për t’u bërë pjesë e grupit "Balkanweb" mjafton të klikoni: Join Group dhe kërkesa do t’ju aprovohet menjëherë. Grupi Balkanweb
Etiketa: