Në Gjermani ka dallime të mëdha rajonale sipas strukturës së moshës, fuqisë ekonomike ose të ardhurave, por këto nuk varen si dikur prej landeve lindore dhe perëndimore.

Studiuesit e demografisë theksojnë se 30 vjet pas bashkimit të Gjermanisë dikotomia e vjetër lindje-perëndim nuk është më kriter kryesor kur bëhet fjalë për popullsinë dhe të ardhmen e rajoneve të ndryshme të vendit. “Sot nuk ka më kuptim të krahasojmë Perëndimin dhe Lindjen”, thotë Norbert Schneider, Drejtor i Institutit Federal për Demografinë (BiB) në Wiesbaden.