TIRANE-Prokurori i Tiranës, Adriatik Cama po përballet sot me Vettingun. Seanca dëgjimore në Komisionin e Pavarur të Kualifikimit drejtohet nga Genta Tafa Bungo, me anëtarë Suela Zhegun dhe Pamela Qirkon. Prokurori Adriatik Cama kalon në filtrin e pasurisë, kontrollin e figurës dhe vlerësimin e aftësive profesionale, pasi është njëri prej 19 kandidatëve për Këshillin e Lartë të Prokurorisë (KLP).

Para se të emërohej prokuror i Prokurorisë së Tiranës në vitin 2010, ai ka punuar në Tepelenë dhe në Lushnje. KPK ka lexuar raportin për prokurorin Adriatik Cama, ndërsa thotë se sipas ILDKP ai ka bërë deklarim të saktë të pasurisë dhe ka burime të mjaftueshme financiare, por sipas hetimeve të thelluara të KPK është vërejtur se ka mungesë burimesh për të justifikuar pasurinë.

“Sipas ILDKPI, Cama ka bërë deklarim të saktë të pasurisë dhe ka burime të mjaftueshme financiare. Ai ka deklaruar një apartament 76 m² me vlerë 3.4 milionë lekë, ndërsa në kontratën e shitblerjes, çmimi është 29 mijë dollarë. Për apartamentin Cama ka bërë deklarim të pasaktë. KPK ka bërë hetim të thelluar për pasurinë e Camës dhe është vërejtur se ka mungesë burimesh për të justifikuar pasurinë. Adriatik Cama ka deklaruar edhe blerjen e një garazhi. Sipërfaqja që ka deklaruar si garazh është dyqan”- thuhet nga KPK.

Të dhënat e analizuara nga BIRN tregojnë se prokurori Adriatik Cama zotëronte pasuri familjare në vlerën e 3.3 milionë lekëve në vitin 2003-kur deklaroi pasurinë për herë të parë. Në fund të vitit 2017, pasuria e tij rezulton e dyfishuar me një vlerë totale prej 7.9 milionë lekësh.

Pasuria e zotit Cama ndahet në 4.8 milionë lekë pasuri të paluajtshme, 1.3 milionë lekë kursime të akumuluara në cash, një automjet me vlerë rreth 1.1 milion lekë dhe likujditete në bankë në vlerën e rreth 700 mijë lekëve.

Të ardhurat familjare të prokurorit Cama kapin vlerën e rreth 24 milionë lekëve për të gjitha vitet e deklarimit. Paga nga funksioni dhe ajo e familjarëve përbën pjesën dërrmuese të të ardhurave, ndërkohë që 6.1 për qind e tyre përbëhet nga të ardhurat nga qiratë.

Përveç analizës për rritjen/uljen e pasurisë, strukturën e aseteve dhe të ardhurave, ky raport paraqet dhe kontrollin aritmetik/logjik të deklarimeve të subjektit si dhe “flamujt e kuq’ që identifikohen gjatë kontrollit. BIRN kreu kontrollin aritmetik/logjik mbi 14 vite të deklaruara të zotit Cama dhe asnjëra prej tyre nuk rezulton me diferenca të pambuluara.

Megjithatë, BIRN ka evidentuar disa “flamuj të kuq” në analizën e deklaratave të pasurive të zotit Cama, të cilat lidhen me disa kredi bankare, një kontratë huaje dhe burimin e paqartë të një llogarie bankare.

Më konkretisht, në deklaratën e vitit 2009 subjekti deklaron blerjen e një ish-parkimi [garazh i përshtatur] për 18 mijë euro. Si burim të kësaj pasurie, Cama deklaron ndër të tjera edhe një llogari bankare me vlerë 600 mijë lekë, e cila nuk rezulton në deklarimet e mëparshme.

Një tjetër burim për shtimin e kësaj pasurie, i evidentuar si “flamur i kuq” është huaja prej 6 mijë eurosh me afat 5-vjeçar. Në fund të vitit 2017, rezultojnë të pashlyera edhe 4 mijë euro.

Gjatë viteve 2007-2017, subjekti dhe bashkëshortja e tij kanë marrë gjithashtu disa kredi bankare pa shpjeguar qëllimin e përdorimit të tyre. Njëra prej kredive bankare në vlerën e 4 milionë lekëve është marrë për të shlyer kreditë e tjera dhe një pjesë e saj është mbajtur cash.

Duke qënë se ky raport bazohet në të dhëna statistikore të analizuara nëpërmjet një databaze, ai nuk nxjerr përfundime mbi pasurinë e subjektit nëse ajo mbulohet me burime të ligjshme ose jo, por mëton të informojë publikun mbi pasurinë e deklaruar të zyrtarit publik nëpërmjet një formati të thjeshtë dhe të kuptueshëm grafik.

(BalkanWeb)