Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar vendosi të ndryshojë disa masa të caktuara për një grup të akuzuar për trafik droge. Disa prej të pandehurve iu është ndryshua masa, mes tyre Ardian Kastrati që ka bërë edhe kërkesën.

NJOFTIM PËR MEDIAT
1.Në datën 13.05.2024, i pandehuri Ardian Kastrati ka paraqitur pranë Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar kërkesën me objekt: “Shuarjen e afateve të paraburgimit”, me bazë ligjore neni 263 pika 2 gërma “c” e vijues i K.Pr.Penale.
2.Në përfundim të gjykimit, Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar me trup gjykues të përbërë nga gjyqtarët: Matilda Llangozi, Albert Meça dhe Besmir Stroka, bazuar në nenet 263 pika 2, 266 e vijues të Kodit të Procedurës Penale, me vendimin Nr. 47 Regj.Themeltar, datë 13.05.2024 vendosi:
1.Pranimin e kërkesë së bërë nga kërkuesi Ardian Kastrati me objekt “Shuarjen e masës së sigurimit personal për shkak të konstatimin të humbjes së fuqisë së paraburgimit”.
2.Konstatimin kryesisht nga gjykata të humbjes së fuqisë së paraburgimi për shkak të përfundimit të afateve të përcaktuara nga neni 263 pika 2 të K. Pr. Penale dhe shuarjen e masës së sigurimit personal “Arrest në Burg” të caktuar me vendimin Nr 16 datë 08.03.2022 të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, për të pandehurit: Ardian Kastrati, Armand Koçiu, Denardo Dervishi, Erjon Kalemi, Ervin Llana, Fadil Demaj, Fejzo Mecaj, Fjodor Runaj, Hader Rudaj, Hetem Velaj, Landi Shehu alias Landi LEzi, Marjano Beta, Mico Bushi, Servan Kërbizi, Sokol Beqiraj, Valmir Polisi, Xhavit Filja, Abedin LLajaj, Aldo Tusha, Aleks Meçorapaj, Ardit Petraj, Hyrjet Runaj, Kastriot Lalaj, Klodian Delaj, Leonidha Koçiaj, Marjus Tartaraj, Mikel Ziflai, Neritan Lamaj dhe Sefer Dukaj.
3.Caktimin e masës së sigurimit personal shtrëngues “Arrest në Shtëpi”, e parashikuar nga neni 237 i K.Pr.Penale, ndaj shtetasit nën hetim Ardian Kastrati, i datëlindjes 17.10.1969 lindur dhe banues në Shkodër, i dyshuar: për kryerjen e veprave penale “Prodhimi dhe shitja e narkotikëve”, “Grupit te strukturuar kriminal” dhe “Kryerja e veprave penale nga organizata kriminale dhe grupi i strukturuar kriminal”, parashikuar nga nenet 283/1, 333/a/2 dhe 334/1 të Kodit Penal.
4.Caktimin e masës së sigurimit personal shtrëngues “Arrest në Shtëpi”, e parashikuar nga neni 237 i K.Pr.Penale, ndaj shtetasit nën hetim Denardo Dervishi, i dtl.28.06.1998, lindur dhe banues në Krahës Tepelenë, i dyshuar: për kryerjen e veprave penale “Kultivimi i bimëve narkotike”, “Grup i strukturuar kriminal” dhe “Kryerja e veprave penale nga organizata kriminale dhe grupi i strukturuar kriminal”, parashikuar nga nenet 284/1, 333/a/1 dhe 334/1 të Kodit Penal.
5.Caktimin e masës së sigurimit personal shtrëngues “Arrest në Shtëpi”, e parashikuar nga neni 237 i K.Pr.Penale, ndaj shtetasit nën hetim Fadil Demaj, i datëlindjes 17.05.1964, lindur në Fier dhe banues në Elbasan, i dyshuar: për kryerjen e veprave penale “Prodhimi dhe shitja e narkotikëve”, “Trafikimi të narkotikëve”, “Grupit të strukturuar kriminal” dhe “Kryerja e veprave penale nga organizata kriminale dhe grupi i strukturuar kriminal”, parashikuar nga nenet 283/1, 283/a/1, 333/a/1 dhe 334/1 të Kodit Penal.
6.Caktimin e masës së sigurimit personal shtrëngues “Arrest në Shtëpi”, e parashikuar nga neni 237 i K.Pr.Penale, ndaj shtetasit nën hetim Landi Shehu, alias Landi Lezi, i datëlindjes 15.01.1978, lindur dhe banues në Vasjar Tepelenë, i dyshuar: për kryerjen e veprave penale “Trafikimi i narkotikëve”, “Grup i strukturuar kriminal” dhe “Kryerja e veprave penale nga organizata kriminale dhe grupi i strukturuar kriminal”, parashikuar nga nenet 283/a/1, 333/a/1 dhe 334/1 të Kodit Penal.
7.Caktimin e masës së sigurimit personal shtrëngues “Arrest në Shtëpi”, e parashikuar nga neni 237 i K.Pr.Penale, ndaj shtetasit nën hetim Marjano Beta, i datëlindjes 07.12.2000, lindur dhe banues në Vasjar, Tepelenë, i dyshuar: për kryerjen e veprave penale “Trafikimi i narkotikëve”, “Grup i strukturuar kriminal” dhe “Kryerja e veprave penale nga organizata kriminale dhe grupi i strukturuar kriminal”, parashikuar nga nenet 283/a/1, 333/a/2 dhe 334/1 të Kodit Penal.
8.Caktimin e masës së sigurimit personal shtrëngues “Arrest në Shtepi”, e parashikuar nga neni 237 i K.Pr.Penale, ndaj shtetasit nën hetim Hetem Velaj, i datëlindjes 20.08.1955, lindur dhe banues ne Roskovec Fier, i dyshuar: për kryerjen e veprave penale “Trafikimi i narkotikëve”, “Grup i strukturuar kriminal” dhe “Kryerja e veprave penale nga organizata kriminale dhe grupi i strukturuar kriminal”, parashikuar nga nenet 283/a/1, 333/a/2 dhe 334/1 të Kodit Penal.
9.Caktimin e masës së sigurimit personal shtrëngues “Arrest në Shtëpi”, e parashikuar nga neni 237 i K.Pr.Penale, ndaj shtetasit nën hetim Valmir Polisi, i datëlindjes 28.09.1988, lindur dhe baunes në Pishkash Prrenjas, i dyshuar: për kryerjen e veprave penale“Prodhimi dhe shitja e narkotikëve”, “Trafikimi të narkotikëve”, “Grupit te strukturuar kriminal” dhe “Kryerja e veprave penale nga organizata kriminale dhe grupi i strukturuar kriminal”, parashikuar nga nenet 283/1, 283/a/1, 333/a/2 dhe 334/1 të Kodit Penal.
10.Caktimin e masës së sigurimit personal shtrëngues “Arrest në Shtëpi”, e parashikuar nga neni 237 i K.Pr.Penale, ndaj shtetasit nën hetim Miço Bushi, i biri i Nuri dhe i Lirie i datëlindjes 10.10.1961, lindur dhe banues në Fier, i dyshuar: për kryerjen e veprave penale “Prodhimi dhe shitja e narkotikëve”, “Grupit te strukturuar kriminal” dhe “Kryerja e veprave penale nga organizata kriminale dhe grupi i strukturuar kriminal”, parashikuar nga nenet 283/1, 333/a/2 dhe 334/1 të Kodit Penal.
11.Caktimin e masës së sigurimit personal shtrëngues “Arrest në Shtëpi”, e parashikuar nga neni 237 i K.Pr.Penale, ndaj shtetasit nën hetim Mikel Ziflai, i datëlindjes 17.01.1994 lindur dhe banues në Amanikaj, Memaliaj, i dyshuar: për kryerjen e veprave penale “Grup i strukturuar kriminal” dhe “Kryerja e veprave penale nga organizata kriminale dhe grupi i strukturuar kriminal”, parashikuar nga nenet 333/a/2 dhe 334/1 të Kodit Penal.
12.Caktimin e masës së sigurimit personal shtrëngues “Arrest në Shtëpi”, e parashikuar nga neni 237 i K.Pr.Penale, ndaj shtetasit nën hetim Sefer Dukaj, i datëlindjes 03.08.1990, lindur dhe banues në Vlorë, i dyshuar: për kryerjen e veprave penale “Grup i strukturuar kriminal” dhe “Kryerja e veprave penale nga organizata kriminale dhe grupi i strukturuar kriminal”, parashikuar nga nenet 333/a/2 dhe 334/1 të Kodit Penal.
13.Caktimin e masës së sigurimit personal shtrëngues “Arrest në Shtëpi”, e parashikuar nga neni 237 i K.Pr.Penale, ndaj shtetasit nën hetim Leonidha Koçiaj, i datëlindjes 22.06.1965, lindur dhe banues në Ballsh, Fier, i dyshuar: për kryerjen e veprave penale “Grup i strukturuar kriminal” dhe “Kryerja e veprave penale nga organizata kriminale dhe grupi i strukturuar kriminal”, parashikuar nga nenet 333/a/2 dhe 334/1 të Kodit Penal.
14.Caktimin e masës së sigurimit personal shtrëngues “Detyrim për tu paraqitur në policinë gjyqësore të hënën e parë dhe të trete të çdo muaji në orën 10.00 pranë oficerit të policisë gjyqësore të caktuar nga prokurori”, e parashikuar nga neni 234 i K.Pr.Penale, ndaj shtetasit nën hetim Fejzo Meçai, i biri i Hamit dhe i Ylvije, i datëlindjes 03.06.1967 lindur dhe banues në Tepelenë, i dyshuar: për kryerjen e veprës penale “Shpërdorimi i detyrës”, parashikuara nga neni 248 i Kodit Penal.
15.Caktimin e masës së sigurimit personal shtrëngues “Arrest në Shtëpi”, e parashikuar nga neni 237 i K.Pr.Penale, ndaj shtetasit nën hetim Ervin Llana, i biri i Nasip dhe i Fatmirë i datëlindjes 02.08.1989 lindur dhe banues në Vasjar, Memaliaj, i dyshuar: për kryerjen e veprave penale “Prodhimit dhe shitja e narkotikëve”, “Prodhimit dhe shitja e narkotikëve” në bashkëpunim, “Grup i strukturuar Kriminal” dhe “Kryerja e veprave penale nga organizata kriminale dhe grupi i strukturuar kriminal”, parashikuar nga nenet 283/1, 283/2, 333/a/1 dhe 334/1 të Kodit Penal.
16.Caktimin e masës së sigurimit personal shtrëngues “Arrest në Shtëpi”, e parashikuar nga neni 237 i K.Pr.Penale, ndaj shtetasit nën hetim Erjon Kalemi, i biri i Matush dhe i Xhane, i datëlindjes 22.10.1983 lindur dhe banues në Qesarat, Memaliaj, i dyshuar: për kryerjen e veprave penale “Prodhimi dhe shitja e narkotikëve”, “Grupit te strukturuar kriminal” dhe “Kryerja e veprave penale nga organizata kriminale dhe grupi i strukturuar kriminal”, parashikuar nga nenet 283/1, 333/a/2 dhe 334/1 të Kodit Penal.
17.Caktimin e masës së sigurimit personal shtrëngues “Arrest në Shtëpi”, e parashikuar nga neni 237 i K.Pr.Penale, ndaj shtetasit nën hetim Armand Kociu, i datëlindjes 06.10.1988 lindur dhe banues në Memaliaj, Tepelenë, i dyshuar: për kryerjen e veprave penale “Prodhimi dhe shitja e narkotikëve”, “Grupit te strukturuar kriminal” dhe “Kryerja e veprave penale nga organizata kriminale dhe grupi i strukturuar kriminal”, parashikuar nga nenet 283/1, 333/a/2 dhe 334/1 të Kodit Penal.
18.Caktimin e masës së sigurimit personal shtrëngues “Arrest në Shtëpi”, e parashikuar nga neni 237 i K.Pr.Penale, ndaj shtetasit nën hetim Servan Kërbizi, i datëlindjes 18.01.1995 lindur dhe banues në Vagalat, Tepelenë, i dyshuar: për kryerjen e veprave penale “Prodhimi dhe shitja e narkotikëve”, “Grupit te strukturuar kriminal” dhe “Kryerja e veprave penale nga organizata kriminale dhe grupi i strukturuar kriminal”, parashikuar nga nenet 283/1, 333/a/2 dhe 334/1 të Kodit Penal.
19.Caktimin e masës së sigurimit personal shtrëngues “Arrest në Shtëpi”, e parashikuar nga neni 237 i K.Pr.Penale, ndaj shtetasit nën hetim Aldo Tushaj alias Ksandri Tushaj, i datëlindjes 20.09.1987 lindur dhe banues në Vlorë, i dyshuar: për kryerjen e veprave penale “Grup i strukturuar kriminal” dhe “Kryerja e veprave penale nga organizata kriminale dhe grupi i strukturuar kriminal”, parashikuar nga nenet 333/a/1 dhe 334/1 të Kodit Penal.
20.Caktimin e masës së sigurimit personal shtrëngues “Arrest në Shtëpi”, e parashikuar nga neni 237 i K.Pr.Penale, ndaj shtetasit nën hetim Sokol Beqiraj, i datëlindjes 27.06.1992 lindur dhe banues në Vlorë, i dyshuar: për kryerjen e veprave penale “Prodhimi dhe shitja e narkotikëve”, “Grupit te strukturuar kriminal” dhe “Kryerja e veprave penale nga organizata kriminale dhe grupi i strukturuar kriminal”, parashikuar nga nenet 283/1, 333/a/2 dhe 334/1 të Kodit Penal.
21.Caktimin e masës së sigurimit personal shtrëngues “Arrest në Shtëpi”, e parashikuar nga neni 237 i K.Pr.Penale, ndaj shtetasit nën hetim Kastriot Lalaj, i datëlindjes 01.02.1992 lindur dhe banues në Vlorë, i dyshuar: për kryerjen e veprave penale “Grup i strukturuar kriminal” dhe “Kryerja e veprave penale nga organizata kriminale dhe grupi i strukturuar kriminal”, parashikuar nga nenet 333/a/2 dhe 334/1 të Kodit Penal.
22.Caktimin e masës së sigurimit personal shtrëngues “Arrest në Shtëpi”, e parashikuar nga neni 237 i K.Pr.Penale, ndaj shtetasit nën hetim Klodjan Delaj, i datëlindjes 11.10.1986 lindur dhe banues në Shkodër, i dyshuar: për kryerjen e veprave penale “Grup i strukturuar kriminal” dhe “Kryerja e veprave penale nga organizata kriminale dhe grupi i strukturuar kriminal”, parashikuar nga nenet 333/a/2 dhe 334/1 të Kodit Penal.
23.Caktimin e masës së sigurimit personal shtrëngues “Arrest në Shtëpi”, e parashikuar nga neni 237 i K.Pr.Penale, ndaj shtetasit nën hetim Marjus Tartaraj, i datëlindjes 23.09.1990 lindur dhe banues në Vlorë, i dyshuar: për kryerjen e veprave penale “Grup i strukturuar kriminal” dhe “Kryerja e veprave penale nga organizata kriminale dhe grupi i strukturuar kriminal”, parashikuar nga nenet 333/a/2 dhe 334/1 të Kodit Penal.
24. Caktimin e masës së sigurimit personal shtrëngues “Arrest në Shtëpi”, e parashikuar nga neni 237 i K.Pr.Penale, ndaj shtetasit nën hetim Xhavit Filja, i datëlindjes 04.02.1982 lindur dhe banues në Tiranë, i dyshuar: për kryerjen e veprave penale “Prodhimi dhe shitja e narkotikëve”, “Grupit te strukturuar kriminal” dhe “Kryerja e veprave penale nga organizata kriminale dhe grupi i strukturuar kriminal”, parashikuar nga nenet 283/1, 333/a/1 dhe 334/1 të Kodit Penal.
25.Caktimin e masës së sigurimit personal shtrëngues “Arrest në Shtëpi”, e parashikuar nga neni 237 i K.Pr.Penale, ndaj shtetasit nën hetim Abedin Llajaj, i datëlindjes 09.06.1987, lindur në Vlorë dhe banues në Tiranë, i dyshuar: për kryerjen e veprave penale “Grup i strukturuar kriminal” dhe “Kryerja e veprave penale nga organizata kriminale dhe grupi i strukturuar kriminal”, parashikuar nga nenet 333/a/2 dhe 334/1 të Kodit Penal.
26.Caktimin e masës së sigurimit personal shtrëngues “Arrest në Shtëpi”, e parashikuar nga neni 237 i K.Pr.Penale, ndaj shtetasit nën hetim Aleks Meçorapaj, i datëlindjes 14.04.1973 lindur dhe banues Vlorë, i dyshuar: për kryerjen e veprave penale “Grup i strukturuar kriminal” dhe “Kryerja e veprave penale nga organizata kriminale dhe grupi i strukturuar kriminal”, parashikuar nga nenet 333/a/2 dhe 334/1 të Kodit Penal.
27.Caktimin e masës së sigurimit personal shtrëngues “Arrest në Shtëpi”, e parashikuar nga neni 237 i K.Pr.Penale, ndaj shtetasit nën hetim Ardit Petraj, i datëlindjes 30.11.1986 lindur në Fier dhe banues Tiranë, i dyshuar: për kryerjen e veprave penale “Grup i strukturuar kriminal” dhe “Kryerja e veprave penale nga organizata kriminale dhe grupi i strukturuar kriminal”, parashikuar nga nenet 333/a/2 dhe 334/1 të Kodit Penal.
28.Caktimin e masës së sigurimit personal shtrëngues “Arrest në Shtëpi”, e parashikuar nga neni 237 i K.Pr.Penale, ndaj shtetasit nën hetim Neritan Lamaj, i datëlindjes 21.10.1985 lindur dhe banues në Vlorë, i dyshuar: për kryerjen e veprave penale “Grup i strukturuar kriminal” dhe “Kryerja e veprave penale nga organizata kriminale dhe grupi i strukturuar kriminal”, parashikuar nga nenet 333/a/2 dhe 334/1 të Kodit Penal.
29.Caktimin e masës së sigurimit personal shtrëngues “Arrest në Shtëpi”, e parashikuar nga neni 237 i K.Pr.Penale, ndaj shtetasit nën hetim Fiodor Runaj, i datëlindjes 12.06.1983, lindur dhe banues në Drashovicë Vlorë, i dyshuar: për kryerjen e veprave penale “Kultivim i bimëve narkotike”, “Grup i strukturuar kriminal” dhe “Kryerja e veprave penale nga organizata kriminale dhe grupi i strukturuar kriminal”, parashikuar nga nenet 284/1, 333/a/1 dhe 334/1 të Kodit Penal.
30.Caktimin e masës së sigurimit personal shtrëngues “Arrest në Shtëpi”, e parashikuar nga neni 237 i K.Pr.Penale, ndaj shtetasit nën hetim Hyrjetë Runaj, i datëlindjes 04.12.1990, lindur dhe banues në Drashovicë, i dyshuar: për kryerjen e veprave penale “Grup i strukturuar kriminal” dhe “Kryerja e veprave penale nga organizata kriminale dhe grupi i strukturuar kriminal”, parashikuar nga nenet 333/a/2 dhe 334/1 të Kodit Penal.
31.Caktimin e masës së sigurimit personal shtrëngues “Arrest në Shtëpi”, e parashikuar nga neni 237 i K.Pr.Penale, ndaj shtetasit nën hetim Hadër Rudaj, i datëlindjes 04.01.1992, lindur dhe banues në Vlorë, i dyshuar: për kryerjen e veprave penale “Kultivim i bimëve narkotike”, “Grup i strukturuar kriminal” dhe “Kryerja e veprave penale nga organizata kriminale dhe grupi i strukturuar kriminal”, parashikuar nga nenet 284/1, 333/a/2 dhe 334/1 të Kodit Penal.

32.Urdhërohen të pandehurit: Ardian Kastrati, Armand Koçiu, Denardo Dervishi, Erjon Kalemi, Ervin Llana, Fadil Demaj, Fjodor Runaj, Hader Rudaj, Hetem Velaj, Landi Shehu alias Landi LEzi, Marjano Beta, Mico Bushi, Servan Kërbizi, Sokol Beqiraj, Valmir Polisi, Xhavit Filja, Abedin LLajaj, Aldo Tusha, Aleks Meçorapaj, Ardit Petraj, Hyrjet Runaj, Kastriot Lalaj, Klodian Delaj, Leonidha Koçiaj, Marjus Tartaraj, Mikel Ziflai, Neritan Lamaj dhe Sefer Dukaj që të mos largohen nga banesat respektive te tyre.
33.Urdhërohet lirimi i menjëhershëm i të pandehurve Ardian Kastrati, Armand Koçiu, Denardo Dervishi, Erjon Kalemi, Ervin Llana, Fadil Demaj, Fejzo Mecaj, Fjodor Runaj, Hader Rudaj, Hetem Velaj, Landi Shehu alias Landi LEzi, Marjano Beta, Mico Bushi, Servan Kërbizi, Sokol Beqiraj, Valmir Polisi, Xhavit Filja, Abedin LLajaj, Aldo Tusha, Aleks Meçorapaj, Ardit Petraj, Hyrjet Runaj, Kastriot Lalaj, Klodian Delaj, Leonidha Koçiaj, Marjus Tartaraj, Mikel Ziflai, Neritan Lamaj dhe Sefer Dukaj nga ambjentet e paraburgimit ku ata ndodhen sot në datën 13.05.2024, nëse nuk mbahen për ndonjë shkak tjetër të ligjshëm.
34.Ngarkohet Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, të ekzekutojë vendimin e gjykatës.
35.Kundër këtij vendimi lejohet ankim brenda 5 ditëve në Gjykatën e Posaçme të Apelit
për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, duke filluar ky afat nga dita e njoftimit
të këtij vendimi. Tiranë, më datë 14.05.2024

Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar

Për t’u bërë pjesë e grupit "Balkanweb" mjafton të klikoni: Join Group dhe kërkesa do t’ju aprovohet menjëherë. Grupi Balkanweb
Etiketa: