Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve ka njoftuar të gjithë tatimpaguesit se janë përditësuar në sistemin tatimor e-Tax, të gjitha ndryshimet ligjore që kanë hyrë në fuqi nga data 1 janar 2019, me publikimin në Fletoren Zyrtare nr. 187, datë 28.12.2018.

Të gjithë tatimpaguesit, tashmë mund të gjejnë të gjeneruara në e-Filing, deklaratat e tyre tatimore me ndryshimet si më poshtë vijojnë:

DEKLARATA E TATIMIT MBI FITIMIN
Shkallë e reduktuar për Tatimin mbi Fitimi 5% për:

✅për sipërmarrjet me xhiro deri në 14 milionë lekë;
✅për sipërmarrjet në agroturizëm;
✅për shoqëritë e bashkëpunimit bujqësor

DEKLARATA E TATIMIT NË BURIM
Lidhur me ndryshimin e shkallës së Tatimin mbi Dividentin nga 15% në 8% .

Janë shtuar dy rubrika të posaçme për deklarimin: “Pagesat për kalimin e të drejtës së pronësisë me shitje” dhe “Pagesat për kalimin e të drejtës së pronësisë me trashëgimi ose dhurim”

Gjithashtu është mundësuar edhe pasqyrimi i ndryshimeve përkatëse në Deklaratën Individuale Vjetore të të Ardhurave (DIVA) lidhur me Tatimin mbi Dividentin nga 15% në 8% .

TAKSAT KOMBËTARE
Janë reflektuar ndryshimet në lidhje me:

✅Taksën e materialeve/artikujve plastikë dhe e ambalazheve plastike të importuara në masën 35 lekë/kg, me përjashtim të lëndëve të para në forma primare.
✅Taksën e ambalazheve prej qelqi në masën 5 lekë/kg
✅Taksën e granulatit të importuar në masën 25 lekë/kg

LISTËPAGESAT
Përsa i përket listëpagesave është mundësuar deklarimi elektronik për ndryshimet lidhur me:
✅Pagën minimale mujore, e barabartё me 26,000 lekё dhe maksimale deri nё 114,670 lekё, pёr të gjitha kategoritë e punësimit.
✅Kufirin e pagës bruto bazë për llogaritjen automatike për tatimin mbi të ardhurat nga punësimi mbi 150,000 lekë me shkallë tatimore 23%.

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve në vazhdimësi do të informojë tatimpaguesit e çdo fashe qarkullimi, për ndryshimet e legjislacionit tatimor, që kanë hyrë tashmë në fuqi. /Monitor/

Për t’u bërë pjesë e grupit "Balkanweb" mjafton të klikoni: Join Group dhe kërkesa do t’ju aprovohet menjëherë. Grupi Balkanweb